8 marca 2021

Psyche SoS

Anna Meinhaus

Skala depresji Hamiltona

1. Nastrój depresyjny

 

0= Nie stwierdza się

1= Ujawniany przez pacjenta dopiero po zapytaniu

2= Ujawnia depresję spontanicznie

3= Stwierdza się niewerbalne przejawy depresji (wyraz twarzy, głos, płacz)

4= Depresja stanowi jedyny typ nastroju ujawniany droga werbalną i niewerbalną

 

2. Poczucie winy

 

0= Nie stwierdza się

1= Poczucie sprawienia zawodu innym, wymówki wobec siebie

2= Rozważanie o winie, błędach popełnionych w przeszłości

3= Przekonanie, że obecna choroba jest karą, urojenie winy

4= Omamy słuchowe o treści oskarżającej pacjenta, denuncjującej

 

3. Zniechęcenie do życia, myśli, tendencje samobójcze

 

0= Nie stwierdza się

1= Poczucie, że nie warto życ

2= Pragnienie (życzenie) śmierci, np. droga naturalną

3= Myśli o samobójstwie, zamiary

4= Próby samobójcze (brać pod uwagę jedynie poważne)

 

4. Zaburzenia zasypiania

 

0= Nie stwierdza się

1= Sporadyczne trudności z zasypianiem 9oczekiwanie na sen ponad 0,5 godziny)

2= Częste, znaczne trudności z zasypianiem

 

5. Sen płytki, przerywany

 

0= Nie stwierdza się

1= Płytki, niespokojny sen

2= Budzenie się w nocy, opuszczanie łóżka (nie oceniać budzenia się w

związku z potrzebami fizjologicznymi)

 

6. Wczesne budzenie się

 

0= Nie stwierdza się

1= Budzenie się nad ranem i ponowne zasypianie

2= Budzenie się zbyt wczesne z niemożliwością ponownego uśnięcia

 

7. Aktywność złożona, praca

 

0= Nie stwierdza się zaburzeń aktywności

1= Poczucie obniżonej wydolności, niechęć do podejmowania aktywności złozonej

2= Utrata zainteresowań i chęci do działania, wykonywania pracy, hobby

3= Zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na aktywność złożoną (praca, rozrywki, hobby); w szpitalu: gdy pacjent zajmuje sie aktywnością złożoną poniżej 3 godzin dziennie

4= Niezdolność do pracy, przerwa w pracy, w oddziale brak przejawów

spontanicznej aktywności.

 

8. Spowolnienie, zahamowanie (myślenia, mowy, upośledzenie koncentracji uwagi, obniżenia aktywności ruchowej w czasie badania)

 

0= Nie stwierdza się

1= Nieznacznie

2= Wyraźne spowolnienie

3= Na skutek zahamowania – trudności w przeprowadzeniu badania

4= Osłupienie

 

9. Niepokój, podniecenie ruchowe

 

0= Nie stwierdza się

1= Zaznaczony niepokój manipulacyjny

2= Wyraźny niepokój manipulacyjny, przebieranie palcami, bawienie się włosami

3= Niepokój ruchowy, niemożność przebywania w jednym miejscu

4= Podniecenie ruchowe, wykręcanie rąk obgryzanie paznokci, wyrywanie włosów przygryzanie warg

 

10. Lęk – objawy depresyjne

 

0= Nie stwierdza się

1= Subiektywne: napięcie, rozdrażnienie

2= Martwienie się drobiazgami

3= Cechy lęku w wyrazie twarzy i w wypowiedziach

4= Lęk i obawy ujawniane spontanicznie przez pacjenta

 

11. Lęk – objawy somatyczne (oceniać: suchość w jamie ustnej, biegunki, wzdęcia, palpitacje, objawy hiperwentylacji pocenie się, częste oddawanie moczu, zawroty głowy, nieostre widzenie)

 

0= Nie stwierdza się

1= Łagodne (nieznacznie) nasilone

2= Umiarkowanie nasilone

3= Znaczne (ciężkie) nasilenie

4= Nasilenie bardzo duże, dominuje

 

12. Przewód pokarmowy, brak apetytu, zaparcia

 

0= Nie stwierdza się

1= Brak apetytu, ale pokarmy spożywa bez pomocy personelu

2= Jada mało, pod namową lub przy pomocy personelu, stałe zaparcia

 

 

13. Objawy somatyczne ogólne

 

0= Nie stwierdza się

1= Uczucie cięzaru w głowie, karku, barkach, wzmożona męczliwość, utrata energii

2= Znaczne nasilenie dolegliwości wymienionych w punkcie 1

 

14. Utrata libido, popędu seksualnego, zaburzenia miesiączkowania

 

0= nie stwierdza się

1= Nasilenie łagodne

2= Nasilenie znaczne

x= nie dotyczy

 

15. Hipochondria

 

0= Nie stwierdza się

1= Zaabsorbowanie problemem własnego ciała

2= Nadmierna dbałość o zdrowie, obawy przed chorobą

3= Narzekanie i skargi na złe zdrowie, żądanie pomocy, leczenia

4= Urojenia hipochondryczne

 

16. Ubytek masy ciała

 

A = Ocena danych z wywiadu (przeszłość)

0= Nie stwierdza się

1= Prawdopodobnie wystąpiła utrata masy ciała w związku z obecną chorobą

2= Potwierdzona utrata masy ciała

 

B = Ocena stanu aktualnego (oceniać okres 1 tygodnia)

0= Poniżej 0,5 kg

1= Od 0,5 do 1 kg (na tydzień)

2= Powyżej 1 kg (na tydzień)

 

17. Krytycyzm (wygląd)

 

0= Poczucie obecności depresji jako choroby (krytycyzm zachowany)

1= Krytycyzm częściowo zachowany – poczucie obecności choroby, ale jest ona następstwem np. wadliwej diety, infekcji, przemęczenia itp.

2= Brak krytycyzmu

 

18. Wahania dobowe samopoczucia

 

A = Obecność wahań dobowych

0= nie stwierdza się

1= Gorzej rano

2= Gorzej wieczorem

 

B = Nasilenie wahań dobowych

0= Nie stwierdza się

1= Łagodne

2= Wyraźne

 

19. Depersonalizacja, derealizacja

 

0= Nie stwierdza się

1= Łagodnie wyrażone

2 =Umiarkowane nasilone

3= Nasilone znacznie

4= Skrajnie, ciężkie

 

20. Urojenia

 

0= nie stwierdza się

1= Podejrzliwość, ksobność

2= Podejrzliwość, ksobność

3= Urojenia ksobne, prześladowcze

4= Omamy słuchowe o treści prześladowczej

 

21. Natręctwa, fobie

 

0= Nie stwierdza się

1= umiarkowanie wyrażone

2= Znacznie nasilone.

 

Pamiętajcie, że prawdziwą diagnozę stawia Lekarz. Jednakowoż możecie zasugerować mu liczbę punktów „zdobytych” w skali depresji Hamiltona.