Rodziny leków

Neuroleptyki

Neuroleptyki inaczej  Leki przeciwpsychotyczne
Stosowane są w leczeniu zaburzeń psychicznych, głównie schizofrenii i innych psychoz, w przebiegu których występują objawy wytwórcze:
urojenia
omamy
zaburzenia aktywności
uczuciowości
świadomości
Także w depresji i bezsenności.

0Shares
Back To Top
0Shares